top of page

Personopplysninger

Vi håndterer dine personopplysninger på en sikker måte.

I henhold til EUs generelle forskrift om databeskyttelse 2016/679 (heretter kalt «GDPR»), som trer i kraft 25. mai 2018, ønsker vi å informere deg om dataene vi behandler når du besøker Apollo Lofoten sin nettside, og ved tilfeller der du blir tilsendt informasjon.

 

Apollo Lofoten er behandlingsansvarlig for dataene, noe som betyr at vi er ansvarlige for hvordan dataene dine samles inn og brukes. Vi respekterer dine personopplysninger og vil beskytte alle dine personlige data som vi behandler. Alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Nedenfor beskrives vår informasjonsinnsamling og formidling.

 

Personopplysninger

Når du handler av Apollo Lofoten trenger vi navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg hvis det skulle være behov. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering i 5 år i henhold til norsk lov "ref: Lovdata" . Denne historikken slettes ikke. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Personopplysninger til tredjepart

Apollo Lofoten selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Apollo Lofoten. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Apollo Lofoten alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.
 

bottom of page