top of page

Møt vår app

I vår app er vårt hovedfokus å gjøre den så lett og enkel som mulig gjennom smarte funksjoner og lett å lese. Vi samarbeider tett på fiskere for å få den så bra som mulig og vi håper det også vil oppleves slik. 

I oppstillingen nedenfor ønsker vi å gi en oversikt over de meldingene som finnes i appen og litt kort om dette. Vi vil også legge ut korte videoer på vår Youtube-kanal som viser bruk av appen.

Vårt ønske er at du som bruker skal være så fornøyd som mulig med et pålagt produkt, og å gjøre tilgjengelig så mye informasjon om bruken av appen som mulig for å forenkle ditt bruk av vår app.

I venstre marg vil du se en markert farge. Viser den grønn betyr det at feltet er fylt ut. Viser det gult betyr det at feltet ikke er fylt ut, men at dette feltet ikke er påkrevd dersom det ikke er noe å melde. Viser det rødt betyr det at du har et påkrevd felt som ikke er utfylt. Mangler et felt farge, så venter feltet på utfylling.

Ofte vil du oppleve at appen automatisk fyller ut for deg og de fleste feltene er grønne, i de fleste anledninger betyr det at alt er i orden og informasjon i feltene er korrekte, men dette må sees over at det stemmer. Du vil fortsatt i de fleste tilfeller slippe å måtte selv fylle ut de fleste feltene. De tilfellene du må endre informasjon i utfylte felt er når informasjon endrer seg som på f.eks. fiskeriaktivitet, fangst, målart o.l. 

bottom of page