top of page

Why choose us?

Som en av flere leverandører på fangstdagbok og sporingsutstyr som er pålagt etter ERS-forskriften, er det kanskje ikke så greit å vite hvem du skal velge eller hvem som vil passe best for deg. Derfor ønsker vi å vise deg hvorfor vi mener du bør velge oss til ditt bruk.

Only Iridium

Vårt mål er å gjøre din hverdag så kostnadsbesparende, enkel og sømløs som teknologi og forskrifter tillater det, og vi setter pris på alle tilbakemeldinger vi får og vi blir å gjøre alt som er praktisk mulig og lovlig for å komme deg i møte på dine behov og ønsker. Alle sier satellitt er så dyrt, men våre priser taler for seg selv, hos oss er det ikke dyrt med satellitt. Du slipper samtidig å ta stilling til om du er i et område med dekning som tilfredsstiller krav fra myndigheter.

Iridium

Vi er utviklingspartner til Iridium, og vi er derfor svært konkurransedyktige på pris på satellitt og kan konkurrere mot andre leverandører av satellitt og GSM på pris. Vi har valgt å kun bruke ren satellitt da dette tilfredsstiller alle myndighetskrav med dekning i sanntid uansett hvor du skulle være. Det vil derfor ikke oppleves ustabilitet i dekningsforhold om det skulle være smutthull i GSM dekning langs kysten eller ha seg lang avstand fra land og utenfor dekningsområde. Da vi ikke har andre kommunikasjonsteknologier som GSM, unngår vi ekstra kostnader med utvidet utstyr og teknologiske komplikasjoner mellom bytting fra GSM til satellitt som mange opplever som negativt og kompliserer meldingstrafikken i appen under rapportering. Det vil heller ikke påvirke fartøy som krysser inn i andre soner enn Norsk farvann, om du skulle utøve fangst i europeisk sone eller lignende vil signalet være akkurat likt uten behov for omstart eller lignende. Summen av dette mener vi kun er positiv til deg som bruker, at du kan få en stabil, ren og enkel tjeneste uansett hvor du ferdes til sjøs.

Subscriptions

Du betaler et beløp for året, og slipper å forholde deg til flere faktura. Vi har per i dag fire varianter av abonnement som vi har tro på blir godt mottatt, men responsen hos dere brukere vil gi oss veiledning etter hvert som systemet har vært i bruk, på om det vil være behov for endringer. Som utvikler og leverandør har dette hatt store kostnader i utvikling og kommer til å ha kostnader for drift, slik at det er en nedre grense for hva som er forsvarlig for å dekke driftskostnader som vedlikehold av kommunikasjonsteknologi, support, osv. Men du blir å få mye for pengene i de største pakkene våre. Du vil aldri trenge å bekymre deg for å få bli etterfakturert for påløpte abonementskostnader eller support, når du har bestilt og betalt for et abonnement vil det ikke tilkomme deg ekstra kostnader for den perioden du har betalt for, uansett hvor mye meldinger du sender innenfor de dagene med ERS du har i din pakke.

Costs

Så, hvilke kostnadsendringer kan du risikere på abonnement? Det vil hos oss, som hos andre i alle bransjer kunne oppleves indeks-reguleringer som påvirker pris, dette vil i så fall bli opplyst om og kun påvirke neste gang du betaler for abonnement og ikke endre allerede periode som er betalt. En annen risiko for tilleggskostnad du kan oppleve er dersom du overstiger de antall dagene med ERS du har i ditt abonnement og trenger mer ERS døgn, da vil ditt abonnement oppgraderes til neste over med en tilleggskostnad som tilsvarer mellomværet på ditt gamle abonnement og ditt nye. Vår høyeste pris er per i dag 889,- per mnd. for ubegrenset antall ERS-meldinger og VMS. Vi har også et abonnement på ren sporing (VMS). Dette gir deg 100% satellitt dekning i alle geografiske områder. Bekymringsfri posisjons-rapportering langs hele kysten, trenger ikke å tenke på at du skal langt til havs eller innom andre lands havområder. Alle geografiske områder som kan resultere i at mobildekningen faller ut når posisjon skal sendes hvert 10. minutt, eller andre lands soner og endring av mobildekning, satellitt opererer uavhengig og bekymringsfritt av slike faktorer. I slike områder må du uansett ha satellitt-backup på GSM abonnement som allikevel fordyrer ditt abonnement. Hos oss er den en fast og forutsigbar pris uansett hvor du befinner deg, på bruk av både VMS og ERS.

App

Vår app er utviklet i Norge med norsk samarbeidspartner på IT. Disse utfører en svært god jobb for oss og tilrettelegger funksjonene slik vi ønsker de skal være, og kommer med tips til endringer og forbedringer hvis de skulle se det slik. På grunn av vårt tette og gode samarbeid har vi kort vei fra et behov til endring, noe som skal gi dere brukere en opplevelse av å ha et oppdatert og tilfredsstillende app-produkt til enhver tid. Vi har gode kontakter innenfor fiskeri og har testet appen mot fiskere, utviklere og rådgivere på teknisk felt for å kunne lage den beste appen for deg. Men vi er alle forskjellige og vi er avhengige av deres tilbakemelding på brukeropplevelsen for å bli bedre, til deres fortjeneste. Vår app kan brukes på Android og IOS plattform på både mobiltelefon og nettbrett. Den kan også brukes over pc, og vi jobber med å få den integrert på flere systemer for å nettopp møte dine behov og å forenkle din brukeropplevelse så langt som mulig.

bottom of page